Frans-Nederlands seminar ‘Lightweight materials for automotive and aeronautics applications’, Parijs 14 februari 2013

Een volle zaal op de residentie van de ambassadeur in Parijs
Een volle zaal op de residentie van de ambassadeur in Parijs

Op donderdag 14 februari 2013 vond in Parijs het Franse-Nederlands seminar ‘Lightweight Materials for Automotive and Aeronautics Applications‘ plaats. Franse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kregen de gelegenheid om hun innovaties op het gebied van materiaaltechnologie te presenteren, met name op het gebied van composieten en metalen, bestemd voor de vliegtuigbouw- en automotivesectoren. Er was een zeventigtal deelnemers uit zowel Frankrijk als Nederland  aanwezig.

Bekijk de video.

Fokker, Akzo, TenCate, Airbus, Renault, PSA

Akzo Nobel Coatings presenteerde hun resultaten voor McLaren
Akzo Nobel Coatings presenteerde hun resultaten voor McLaren

Uit Nederland kwamen vertegenwoordigers aan het woord van Fokker, Akzo Nobel Aerospace Coatings, Brabant Alucast International, TenCate Advanced Composites, TPRC, TU Delft, Airborne Composites en Tata Steel. Aan Franse zijde kregen het woord Airbus,  Renault en PSA, de pôles de compétitivité (Franse clusters) iDforCAR en EMC2 en de kennisinstellingen Mines ParisTech en CIRIMAT.

Overheidsvertegenwoordigers
De dag werd ingeleid door vertegenwoordigers van beide overheden: Jasper Wesseling, plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische zaken en Marc Rohfritsch, hoofd van de afdeling materialen en procestechnologieën van de toekomst van het directoraat-generaal Concurrentiekracht, Industrie en Diensten van het Franse ministerie van Industrie.

Dagvoorzitter was Michel Peters, CEO van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium NLR.
Het evenement werd georganiseerd door de IA Attachés op de Nederlandse Ambassade te Parijs. Het seminar vond plaats in de residentie van Ambassadeur Ed Kronenburg. De deelnemers uit beide landen werden zorgvuldig geselecteerd waardoor de dag door de betrokkenen als zeer waardevol ervaren werd.

Maquette van een vliegtuigneus uit één stuk gemaakt door 3D Metalforming(NL)
Maquette van een vliegtuigneus uit één stuk gemaakt door 3D Metalforming(NL)

Conclusies

Het seminar was rijk aan uitwisselingen, kennismakingen en innovatieve technologiepresentaties.

Paneldiscussie aan het eind van de dag met Tata Steel, PSA en Airborne Composites
Paneldiscussie aan het eind van de dag met Tata Steel, PSA en Airborne Composites

Een viertal conclusies kan aan het einde van de dag getrokken worden:
1.  Er bestaan al veel samenwerkingsverbanden tussen Nederland en Frankrijk op het gebied van materiaaltechnologie. Zo levert bijvoorbeeld het Nederlandse TAPAS cluster al technologie aan Airbus en doet het NLR zaken met Eurocopter. Er is echter nog veel meer mogelijk in de toekomst, want de competenties van beide landen zijn complementair.
2. De automotive- en de luchtvaartsectoren kunnen veel van elkaar leren. De automotive-industrie is sterk in technologieën voor betaalbare massaproductie; de luchtvaart is al heel ver met het gebruik van composieten.
3. Beide sectoren zouden profiteren van opschaling van gezamenlijke activiteiten. De productie van composieten op grote schaal zou de prijs ervan naar beneden brengen en daarmee het materiaal economisch toegankelijk maken voor de automobielsector.
4. Recycling is een belangrijk aandachtspunt. De heer David van PSA Peugeot Citroën wees erop dat momenteel 85% van een auto recyclebaar moet zijn en dat dat percentage alleen maar hoger wordt. Een hele uitdaging want composieten zijn voorlopig nog lastig te recyclen.

Frans-Nederlands seminar ‘Lightweight materials for automotive and aeronautics applications
Parijs, 14 februari 2013

DSCF3792
Dagvoorzitter Michel Peters en Matthias Jessrang (Airbus)