ProBio3: Franse luchtvaartsector wil naar biobased kerosine

Joannette Polo-Leemreis, IA Parijs

De ontwikkeling van biokerosine is een prioriteit voor de Franse luchtvaartindustrie die de komende jaren een sterke toename verwacht. De negatieve gevolgen van de luchtvaart moeten immers teruggebracht worden. Daarbij wil Frankrijk zijn energie-onafhankelijkheid versterken en de toelevering veiligstellen. In het kader van het publiek-private onderzoeksprogramma ProBio3 is daaartoe een consortium samengesteld dat zich gaat richten op de ontwikkeling van tweede generatie biokerosine.

Gist - oliehoudende gewassen
Gist – ProBio3 project


ProBio3

ProBio3 staat voor Production biocatalytique de bioproduits lipidiques à partir de matières premières renouvelables et coproduits industriels : application biokérosène. Oftewel de productie van lipidenhoudende bioproducten afkomstig uit duurzame grondstoffen voor de productie van biokerosine. Het project heeft een looptijd van acht jaar en krijgt acht miljoen euro steun uit het nationale fonds van de Investeringen van de Toekomst.

De sector wil lipiden produceren uit duurzame, niet voor voedingsdoeleinden bestemde landbouwresten. Het INRA, het Frans nationaal agronomisch kennisinstituut, is projectleider van het project dat een totaal budget van 24,6 miljoen euro vertegenwoordigt.
Zes universitaire laboratoria doen mee aan het onderzoek, gecoördineerd door het Laboratoire d’ingénierie des systèmes biologiques et procédés (LISBP) van de INSA in Toulouse.
Daarnaast participeren er vijf bedrijven in het project, namelijk EADS, Airbus, de agro-industriebedrijven  Sofiproteol en Tereos en de kennisinstelling IFPen.

ProBio3 gaat eerst díe van de landbouw afkomstige restgrondstoffen identificeren die geschikt zijn voor het ontwikkelen van intensieve bioprocédé’s. Daar wil men de benodigde lipiden uithalen die uiteindelijk voor de productie van biokerosine te gebruiken zijn.  Ook wil men dit doen met restproducten uit de industrie zoals glycerol. Daar worden gist en bacteriën aan toegevoegd  die vervolgens de lipiden synthetiseren. Die worden tenslotte omgezet in koolwaterstoffen.

50/50 biokerosine in 2020

Het programma richt zich in het bijzonder op oliehoudende gewassen en micro-algen. De deelnemers hebben de ambitie om in 2020 een bijmenging van 50% biokerosine te bereiken. Ze hopen dan een koploperspositie in te nemen voor wat betreft de bacteriële productie van lipiden.

Slechts één concurrent, het Finse Neste Oil lijkt zich op hetzelfde pad te begeven met de productie van bacteriële olie. Maar ProBio3, waarvan het kloppend hart in Toulouse zit, loopt nu al voor dankzij de zes wetenschappelijke en vijf industriële  projectdeelnemers die samenwerken met de Toulouse School of Economics, met Toulouse White Biotechnology (TWB) en drie nationale technische centra. Tezamen zijn deze goed voor een dertigtal mensen die permanent aan het project werken.

 

Europese en Franse ambities

De Europese Commissie heeft zich tot doel gesteld om in 2020 twee miljoen ton biokerosine te produceren, dat is tussen de drie en drieënhalve procent van het jaarlijkse kerosineverbruik in Europa.
Frankrijk heeft in 2011 een moratorium ingesteld op de productie van eerste generatie biobrandstoffen, gemaakt uit graan-, suiker- en oliehoudende planten die met voor voeding bestemde gewassen concurreren. Deze dragen namelijk bij aan de verhoging van de graanprijzen.


Toponderzoeksinfrastructuur  betrekken Toulouse White Biotechnology, Pivert en IRT AESE

Het ProBio3-project wordt één van de toepassingen van de pre-industriële demonstratie-opstelling Toulouse White Biotechnology (TWB) en zal nauw samenwerken met het in oprichting zijnde IEED instituut Pivert (biobased chemie) in Picardië en het IRT AESE (lucht- en ruimtevaart, embedded systems)  in Toulouse.

Binnen Europa is geen vergelijkbaar project. De regio Toulouse zal hiermee bij de koplopers behoren voor wat betreft systeem- en synthesebiologie op dit gebied.

Betrokken regio’s

Het project speelt zich af in een groot aantal Franse regio’s, te weten Île-de-France, Midi-Pyrénées, Picardië en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en in en rond de steden Parijs, Versailles (Jouy-en-Josas), Orsay, Nanterre (Suresnes, RueilMalmaison), Toulouse, Bordeaux (Pessac),  Péronne (Mesnil-Saint Nicaise),  Amiens (Dury) en Avignon.

Bronnen

Persbericht ministerie van Onderzoek

Bericht La France Agricole

Le journal toulousain