10e Erasmus-Descartes conferentie in Parijs over duurzame landbouw

Deze conferentie, georganiseerd in het kader van de Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, zal prominente personen uit politiek, beleid, onderzoek/wetenschap, bedrijfsleven en landbouwsector uit beide landen bijeenbrengen.

Biologische groenten
Bron:Vrije School Den Haag

Duurzame landbouw is een actueel onderwerp. De agro- en voedingsmiddelensector, zowel in Frankrijk als in Nederland een belangrijke economische sector, staat voor uiteenlopende uitdagingen, waarbij vraagstukken als voedselveiligheid, voedselzekerheid, milieu/ diervriendelijkheid centraal staan. De kernvraag tijdens de Erasmus-Descartes conferentie zal zijn: Hoe duurzaamheid in de agro-en voedingsmiddelensector te realiseren met behoud van concurrentiekracht? Innovatie zal hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol spelen.

De conferentie zal worden geopend met de presentatie van de conclusies van de bijeenkomst voor Jong Talent (tijdens deze bijeenkomst, plaatsgevonden afgelopen oktober in Wageningen, hebben «Jonge Talenten» uit Frankrijk en Nederland gediscussieerd over het thema “World food shortage”). Een paneldiscussie zal volgen met vertegenwoordigers uit politiek, beleid, onderzoek/wetenschap, bedrijfsleven en landbouwsector uit beide landen. In de middag zullen innovatieve praktijkvoorbeelden “best practices” worden gepresenteerd.

Volg de conferentie op twitter: #EDC12