IRT System X van start met een budget van 90 miljoen euro

Elisabeth van Zutphen

Het Institut de Recherche Technologique (IRT) System X richt zich als enige van de acht Franse IRT’s op digitale ingeneering van systemen van de toekomst. System X tekende in eind oktober 2012 een contract met het ANR (vergl. NWO). Het wordt gehuisvest door de Campus Paris-Saclay ten zuiden van Parijs en goedgekeurd door het kenniscluster System@tic Paris Region.

Twee onderzoeksprogramma’s zijn gedefiniëerd: Systemen van systemen en Technologie & tools van digitale engeneering. De bouwstenen die in dit programma worden ontwikkeld zijn bedoeld voor complexe systemen in multimodale transportnetwerken, smartgrids of het verwerken van informatie voor beveiligingssystemen. Het IRT moet ook de technologieoverdracht naar de industrie vergemakkelijken en nauwe contacten met ingenieursopleidingen onderhouden.

Onder de 44 leden van System X zijn multinationals als Alstom, Renault, Bull, Kalray, Sherpa, OVH Global Solutions, het kenniscluster Systematic Paris-Region en kennisinstellingen zoals Inria, Institut Mines-Telecom en Campus Paris-Saclay.

Het budget is 90 miljoen euro voor de periode 2013-2015 waarvan de helft door de Franse staat wordt ingelegd.

Bron: L’IRT SystemX est opérationnel, Industrie et Technologies, 15 november 2012