Oproep tot nominatie Grand prix scientifique 2013

Lefoulon DelalandeDe stichting Lefoulon-Delalande van het Institut de France kent sinds 2002 ieder jaar de Grand Prix scientifique toe. Het geldbedrag van €500.000 is bedoeld voor een wetenschapper die een grote bijdrage heeft geleverd op het gebied van de fysiologie of biologie. Ook onderzoek in de vakgebieden genetica, epidemiologie, imaging en hart- en vaatziekte in de breedste zin, maakt kans op deze unieke prijs.

Aanmelden kan tot uiterlijk: 25 januari 2013
Toekenning van de prijs: 8 april 2013

Voor het dossier dienen de volgende documenten te worden meegestuurd:

  • Officieel aanmeldingsformulier, ingevuld door een hoogaangeschreven wetenschapper;
  • Curriculum Vitae van de kandidaat (1 pagina);
  • Verslag van de wetenschappelijke prestaties van de kandidaat, waaruit blijkt waarom hij of zij verkozen zou moeten worden tot laureaat 2013(maximaal 2 pagina’s);
  • Lijst van de 10 belangrijkste publicaties.

Het dossier moet zowel electronisch als in hardcopy worden verstuurd.
Het electronische dossier moet in één enkele pdf worden gestuurd naar fondations@institut-de-france.fr. De papieren versie naar: Fondation Lefoulon-Delalande, Bureau des Fondations, Institut de France, 23 quai de Conti, 75270 PARIS Cedex 06, France.

Belangrijk:
1. Het dossier moet worden gepresenteerd in het Frans en in het Engels
2. De aanmelding zal niet worden geaccepteerd wanneer:

  • het officiële aanmeldingsformulier niet is ingevuld
  • de benodigde documenten niet worden meegestuurd
  • ongevraagde stukken worden bijgevoegd

3.  Een voordracht uit voorgaande jaren kan opnieuw worden ingediend, op voorwaarde dat deze is geactualiseerd. Het is wenselijk dat de voordracht wordt ingediend door een andere wetenschapper.