Franse Technip gaat met Heerema de diepte in

Elisabeth van Zutphen, IA Parijs

Het Franse ingenieursbureau Technip, gespecialiseerd in de energiesector, heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Nederlandse Heerema. Beide bedrijven combineren hun kennis op het gebied van offshore in diepe en zeer diepe wateren om de komende jaren gezamelijk op grote projecten in te schrijven. Heerema is specialist in drijvende kranen die zeer zware ladingen aankunnen en pijpleidingen bestand tegen hoge druk en daardoor bruikbaar in zeer diep water.

Kraan van Heerema
Bron: havenfoto.nl

De Technip directie constateert in de offshore energiewinning een tendens steeds dieper te werken. ‘Een paar jaar geleden werd drieduizend meter onder de zeespiegel als absoluut maximum gezien. Deze grens is nu bereikt en men praat over energiewinning tussen drie- en vierduizend meter diepte’, volgens Technip directeur Thierry Pilenko. Voor Technip is de diepe offshore een groeimarkt; op 30 juni 2012 kwam 18% van de opdrachten hieruit voort, goed voor twee miljard euro omzet. Men verwacht een groei in de diepe offshore van 15% tussen 2012 en 2015. Maar met dieper werken neemt ook de complexiteit van de projecten toe: hoge druk, hoge temperaturen en corroderende brandstoffen. De eigen know-how aangevuld met de expertise van Heerema zal zorgen voor een compleet aanbod voor  de grote projecten in de Golf van Mexico, de Golf van Guyana en Braziliaanse wateren die zich aandienen, aldus Technip.

Bron: Technip vise des eaux de plus en plus profondes, Le Figaro 19 oktober 2012