Quiet Oceans : carthografie van geluidshinder onder de zeespiegel

Quiet Oceans - Het Kanaal
Een ‘geluidskaart’ van Het Kanaal. Bron : oceansoundmaps.ucc.ie

Elisabeth van Zutphen, IA Netwerk Parijs

Industrie vs Ecologie. Brest en omgeving is van oudsher het centrum van het mariene onderzoek in Frankrijk met een grote vestiging van het IFREMER  en sinds een paar jaar concentreert zich ook de bedrijvigheid in de mariene energie in Bretagne.

De toenemende activiteit op zee zorgt voor toenemende geluidshinder onder water door scheepsschroeven, defensie activiteiten, grondboringen en bodemonderzoek en bedreigt het ecologisch evenwicht in zee. Het belang van geluidsbeperking en het instellen van stille(re) zones wordt wel ingezien, getuige onder andere Europese regelgeving die lokale autoriteiten dwingt om de geluidshinder mee te wegen als onderdeel van de ecologishce impact van projecten op zee. Is de impact te groot kan een vergunning worden geweigerd op grond van ‘vervuiling’.

Thomas Folegot, specialist in acoustiek in maritieme milieus, heeft zich gestort op het gat in de markt waar monitoring en beperking van geluidshinder van stijgend belang is. Zijn bedrijf Quiet Oceans heeft software ontwikkeld waarmee de hinder kan worden gemeten of voorspeld als het project nog in de planfase is. Het in 2010 in Brest opgerichte bedrijf probeert te zorgen voor een balans tussen economische activiteiten als scheepvaart of offshore industrie en het behoud van het onderwater eco-systeem. Het voorspelt en monitort realtime geluidshinder onder water en geeft adviezen hoe de hinder te beperken en rekening te houden met het ecosysteem op zee.

Hoe werkt het ?  Aan de hand van een analyse van kaarten van de zeebodem voorspelt het computerprogramma Quonops hoe het geluid zich zal gedragen, afhankelijk van zoutgehalte, temperatuur en diepte van het water. Met deze gegevens maakt Quiet Oceans een ‘geluidskaart’ van een gebied, geeft aan welke seizoenen wel of niet voor werkzaamheden in aanmerking komen, monitort een zone en geeft adviezen. Folegot bedient zo onder andere de markt van off-shore wind constructeurs. Hij werkte bij de ontwikkeling nauw samen met de docenten en onderzoekers van Télécom Bretagne, afdeling Beeld en Informatica.

Bron : Quiet Oceans préserve le monde du silence, Usine Nouvelle 15 juli 2012, Quiet Oceans