Nederlandse topsector chemie presenteert zich in Lyon

Het Franse groene chemiecluster Axelera
Het Franse groene chemiecluster Axelera

Op 6 september 2012 was de topsector chemie te gast bij de pôle de compétitivité Axelera in Lyon. Axelera is een Frans innovatiecluster waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken op het gebied van duurzame chemie. In het kader van Axelera’s International Thursday waren vertegenwoordigers uit Nederland en België uitgenodigd om de biobased economy-activiteiten in hun land te presenteren.

De Nederlandse topsector chemie was vertegenwoordigd door:

Janneke Timmerman namens de overheid, co-secretaris van het topteam Chemie en unit manager bij het DG Ondernemen en Innovatie van het Ministerie van EL&I. Zij presenteerde het Nederlandse topsectorenbeleid, de topsector chemie en in het bijzonder de ambities met betrekking tot Biobased Economy.
Nelo Emerencia namens het bedrijfsleven, co-secretaris van het topteam Chemie en speerpuntmanager Onderwijs & Innovatie bij de VNCI. Hij presenteerde de visie vanuit de chemische industrie.
Jean-Marie Bassett, business development Manager bij TNO. Hij presenteerde de duurzame procestechnologie-activiteiten bij TNO en de Campus Groene Chemie in Bergen op Zoom waar TNO  dit jaar een vestiging opende.
Andreas ten Cate, operational program manager bij het Institute for Sustainable Process Technology, ISPT. Hij presenteerde de activiteiten van dit publiek-private kennisinstituut waarvan de activiteiten zeer nauw aansluiten bij die van Axelera.

Voorafgaand aan de presentaties van de Nederlanders en de Belgen aan de leden van Axelera, werd een bezoek gebracht aan het onderzoekscentrum van Rhodia en het CNRS waar gewerkt wordt aan innovatie op het gebied van proces- en materiaaltechnologie.

De cluster Axelera richt zich op 8 markten:
1. Clean Processes
2. Water, Air, Soils, Agri-Agro
3. Durable Buildings
4. Bio-Resources
5. Materials, Recycling, Waste
6. Transportation
7. Renewable Energies
8. Electronics

Er lijken goede aanknopingspunten te zijn tussen de Nederlandse topsector chemie en Axelera. Een vervolg op deze eerste kennismaking ligt voor de hand.