Tien Franse Studiebeurzen 2012-2013 (Bourses d’excellence Descartes)

De Franse regering en partners uit het bedrijfsleven bieden studenten ieder jaar de mogelijkheid een beurs aan te vragen om hun academische opleiding in Frankrijk voort te zetten. De beurs is bedoeld voor studenten die minimaal beschikken over een Nederlands bachelordiploma (of dat behalen voor september) en in Frankrijk een master willen volgen of een doctoraat willen beginnen.

Iedere discipline komt in aanmerking (geesteswetenschappen, economische en sociale wetenschappen, kunst, recht, biologie, wiskunde, scheikunde, informatica, politicologie…). De hoogte van de toegekende beurs ligt tussen €615 en €770, afhankelijk van het studieniveau, en voor een duur van maximaal tien maanden.
De status van beursstudent biedt eveneens dekking van kosten voor de sociale verzekering en vergoeding van het collegegeld in geval van een studie aan een universiteit.

De selectie van de kandidaten geschiedt in eerste instantie op basis van het dossier, vervolgens tijdens een gesprek.
De voornaamste selectiecriteria zijn een uitmuntend studieverloop, de motivering om in Frankrijk te gaan studeren, en de persoonlijke eigenschappen van de student. Kennis van de Franse taal is geen vereiste.
Hier vindt u alle informatie en kunt u het aanmeldingsformulier downloaden.

Uiterste indiendatum: 18 mei 2012.

Bron: Institut Français/Maison Descartes Amsterdam