Frankrijk versterkt innovatievermogen in materialen en nano-elektronica

Eric van Kooij – IA Frankrijk

Frankrijk gaat kennis en expertise op het gebied van materiaaltechnologie en nano-elektronica flink versterken. Deze week hebben Laurent Wauquiez, minister voor onderzoek en onderwijs, en Eric Besson, minister voor industrie en energie, de start bekendgemaakt van de eerste Franse Instituts de recherche technologiques (IRT’s) – technische onderzoeksinstituten – gericht op deze twee technologiegebieden. Het gaat om het IRT Jules Verne met vestigingen in Saint-Nazaire en Le Mans en het IRT Nanoélec in Grenoble.

Logo Investissements d'avenir
Logo Investissements d'avenir

De twee IRT’s zijn de eersten die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit de € 35 miljard die beschikbaar is in het programma Investissements d’avenir (investeringen in de toekomst). In juni 2011 heeft president Sarkozy bekendgemaakt dat Frankrijk als onderdeel van de gigantische anticrisismaatregel Investissements d’avenir een bedrag van € 20 miljard beschikbaar stelt voor de ondersteuning van onderzoek en innovatie. Het gaat om extra investeringen in universiteiten en wetenschappelijk onderzoek, maar ook in maatschappelijke innovatiegebieden als gezondheid en energie, het valoriseren van kennis en het verschaffen van risicokapitaal voor het innovatieve MKB.

Voor het opzetten en ondersteunen van excellente onderzoeksactiviteiten en het valoriseren van kennis is € 9 miljard uitgetrokken. Een onderdeel daarvan betreft het opzetten van zogenoemde Instituts de recherche technologiques (IRT’s) – technische onderzoeksinstituten – waarvoor € 2 miljard beschikbaar is gesteld. IRT’s zijn strategische samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen gericht op specifieke technologiegebieden. Het is de bedoeling om in totaal vier à zes IRT’s op te richten op basis van oproepen voor projectvoorstellen.

IRT’s hebben een publiek-privaat karakter op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs. Ze moeten de ecosystemen versterken die door de pôles de compétitivité – innovatieclusters – tot stand zijn gebracht. Het doel is dat Frankrijk door middel van deze IRT’s excellentie en concurrentiekracht in ‘sleuteltechnologiëen’ aan elkaar verbindt. Natuurlijk om zoveel mogelijk toegevoegde waarde en werkgelegenheid te kunnen generen.  De IRT’s zullen een structurerende werking hebben in het bij elkaar brengen van aanbod van en vraag naar kennis en technologie, talent en opleidingsbehoeften. Het doel is ook om buitenlandse investeerders op basis van deze bundeling van expertise te enthousiasmeren voor Frankrijk.

Het IRT Jules Verne krijgt een subsidie van € 45 miljoen en een krediet van € 230 miljoen. Het IRT Nanoélec krijgt een subsidie van € 100 miljoen en een krediet van € 200 miljoen.

Jules Verne is gericht op productietechnologie en verwerkingsprocessen van hightech materialen, zoals composieten, hybride en metalen structuren die toegepast worden in de vliegtuigindustrie, de automotive sector, de scheepsbouw en in apparatuur voor duurzame energieopwekking. Jules verne profiteert in Nantes van de nabijheid en de ervaringen van de pôle de compétitivité EMC2 gericht op materiaaltechnologie. Belangrijke organisaties die betrokken zijn bij deze initiatieven zijn Airbus, STX Europe, Daher, Alstom, EADS, de universiteit van Nantes en de CNRS.

Nanoélec is vooral opgezet rondom de kennis en expertise van het CEA Leti in Grenoble. CEA Leti is een verzameling laboratoria gericht op nano-elektronica en fotonica, het ontwikkelen van de daaraan gerelateerde embedded systems technologieën, de miniaturisatie van relevante componenten en het bedenken van nieuwe toepassingen. Belangrijke organisaties die ebtrokken zijn bij Nanoélec zijn STMicrolectronics, Soitec, Schneider, Bouygues, ST-Ericsson, het ESRF, het INRIA, de pôle de compétitivité Minalogic en het CNRS.

Bron: Investissements d’avenir : Signature des conventions des deux premiers IRT, Communiqué de presse, Ministère de l’Enseignement superieur et de la Recheche, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Commissariat Général a l’Investissement, 16 april 2012.