Groene economie Frankrijk

Carel de Villeneuve, I&M Parijs

De groene economie tekende in Frankrijk in 2010 voor 452.600 banen, een vooruitgang van 4,5% ten opzichte van 2009. Een contrast met de voortdurende stijging van de werkloosheid. Aldus het Commissariaat-Generaal voor duurzame ontwikkeling (CGDD), de milieudenktank van het Franse ecologie-ministerie. Maar het betekent niet noodzakelijkerwijs dat er ook evenveel nieuwe banen zijn geschapen; sommige werknemers veranderen van activiteit, en sommige bedrijven vergroenen. De belangrijkste bedrijfstakken zijn afvalverwerking en waterbehandeling, met ca. 100.000 banen elk; zij beschikken beide over een know-how en een innovatievermogen die voor hen de deur openen naar veel internationale markten, waarbij zij worden bijgestaan door semipublieke instellingen als Ubifrance en de Club Ademe International. Bij de laatste club – verbonden met het milieu- en energiebeheersingsagentschap Ademe – zijn zo’n 100 bedrijven aangesloten; hij beoogt Franse eco-innovaties in den vreemde te ontwikkelen en te verspreiden, zoals bijvoorbeeld een nieuw behandeling procedé van de jonge onderneming Adequatec dat zuiveringsslib moet omzetten in biomassa met minder energie, chemicaliën en tijdbelasting, dat de Duitse markt aan het verkennen is.
De Franse eco-industrie investeert echter ook in minder rijpe sectoren als duurzame energie, groene chemie, CO2-opvang en elektrische voertuigen.

Groene economie
Groene economie

Uit de mega-investeringslening van 35 mld € die de regering in december 2009 aankondigde zijn 5 mld bestemd voor de “eco-industrie”: 1,5 mld voor innoverende en pilot-projecten voor koolstofarme energie; 1 mld voor de instelling van onderzoeksinstituten voor koolstofarme economie; 1 mld voor fundamenteel en bedrijfsonderzoek naar schone voertuigen; 1 mld voor groene stadsontwikkelingsprojecten (als woningbouw, transport en energie); en 0,5 mld voor thermische vernieuwing van sociale woningbouw.

Bron: Les Echos