87 maatregelen ter ondersteuning van Franse eco-industrie

Marjo van Amerongen, I&M Parijs

De Franse ministers van Milieu en Industrie hebben half januari 2012 een nieuwe projectenoproep aangekondigd om de Franse eco-industrieën te steunen. Aan de projectenoproep is een budget van 10 miljoen euro verbonden.

Eric_Besson (Economie en Industrie) en Nathalie Kosciusko-Morizet (Milieu en Duurzaamheid)
Eric_Besson (Economie en Industrie) en Nathalie Kosciusko-Morizet (Milieu en Duurzaamheid)

Deze vierde projectenoproep maakt deel uit van de 87 maatregelen (op een totaal van 126 maatregelen) uit het stappenplan “Ambitie Ecotech” dat de Raad van strategische orientatie van eco-industrieën heeft opgesteld en die al vanaf 2012 zullen worden geïmplementeerd om de ontwikkeling van de groene sector te stimuleren, en met name het MKB via innovatie- en exportondersteuning. De projectenoproep richt zich voornamelijk op projecten waarbij kleine bedrijven samenwerken en binnen 2 à 5 jaar producten op de markt brengen.Behalve deze projectenoproep zal binnenkort met een vijftiental belangrijke acties worden gestart om de groei van eco-industrieën te bevorderen. De acties hebben zowel betrekking op publieke als op private partijen. Een van de acties betreft de oprichting van een beroepsorganisatie voor eco-engineering in het eerste semester van dit jaar die op nationaal niveau de sector moet structureren. Het doel is om een twintigtal bedrijven dat zich bezighoudt met het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit voor deze zomer bij elkaar te brengen binnen de Beroepsunie van Eco-engineering. Herstel van waterlopen, behoud van ecosystemen in infrastructuurprojecten zijn activiteiten die bij deze sector horen: ontwerpbureaus, aannemers werkzaam in grond-, bos-, weg- en waterbouw, leveranciers van materieel en materiaal (waaronder geotextielen)… Volgens het ecologieministerie zijn 150 à 200 Franse midden- en kleinbedrijven in staat om aan de vraag van de markt ten gunste van de biodiversiteit te voldoen. De Boston Consulting Group heeft deze markt geraamd op 2 miljard euro in 2012 en 3 miljard in 2020. Een markt met groeimogelijkheden dankzij de regelgeving voor waterbeheer en behoud van natuurlijke bronnen, aldus het ministerie.

Andere geplande maatregelen zijn: identificatie van de meest kansrijke internationale markten en steun aan de structurering van het Franse aanbod voor de duurzame stad (gebouwen, urbanisme, transport), steun aan de organisatie van een “Duurzame inkoop”-prijs voor voorbeeldige milieubepalingen in publieke contracten, ondertekening van een overeenkomst tussen grote concerns om hun relatie met het MKB op het gebied van eco-industrie te versterken. Twee verdere maatregelen betreffen de industriële recycling van afval. De eerste actie richt zich op het versterken van de strijd tegen illegale recycling en de daaraan gekoppelde handel. De oprichting van de vereniging “Recyling Pact” moet het hergebruik van grondstoffen in de industrie en bij overheidsopdrachten stimuleren.

Drie verdere maatregelen zijn er op gericht om de sector “gebouwen met een lage milieubelasting” te ontwikkelen via, onder andere, een label “Biobased bouwen”. Naar het voorbeeld van de energielabel beschikt deze label over verschillende kwantitatieve en kwalitatieve eisenniveaus. Voor wat betreft duurzame energie: de ministers willen exportwaarborgfondsen invoeren voor projecten van geothermisch onderzoek en projecten van pre-industriële productie van biobrandstoffen begeleiden.

Het project “Windustry France 2.0” gericht op het begeleiden van mkb’s die gespecialiseerd zijn in windenergie zal in de tweede helft van 2012 operationeel zijn. Evenals de publicatie van een methodologische gids voor de realisering van onderzoek naar de milieueffecten van hernieuwbare mariene energie.

Bron: Actu Environnement