Oseo evalueert tien jaar stimuleringsmaatregelen innovatieve starters

TWA Parijs, Joannette Polo

Inleiding
Hoeveel innovatieve bedrijven zijn in Frankrijk over de periode 1997-2007 opgericht? Wat voor bedrijven zijn het? Wat was hun profiel? Hoe staan ze er nu voor? Dat heeft Oseo met het Franse ministerie van Onderzoek en Hoger Onderwijs onderzocht en samengevat in een 87 pagina’s tellend rapport dat begin januari 2012 verscheen.

Uit de studie is gebleken dat 85 procent van de innovatieve bedrijven na vijf jaar nog bestaat en dat innovatieve starters met name op de gebieden ICT en life sciences actief zijn. De oprichters hebben in het algemeen een hoog opleidingsniveau. Ze starten met gemiddeld 92.000 euro. Gedurende de eerste twee jaar van het bedrijf varen ze hoofdzakelijk op eigen middelen en publieke steun.

5.500 innovatieve bedrijven nader onderzocht
De studie draagt de titel Dix ans de création d’entreprises en France, une photographie inédite. Het betreft 5.500 innovatieve bedrijven opgericht in de periode 1998 – 2007 die in de eerste twee jaar overheidssteun hebben ontvangen voor een technologisch georiënteerd project, in welke vorm dan ook, hetzij van het Ministerie van Onderzoek hetzij van Oseo (Agentschap voor stimulering van innovatie in het mkb).
Het doel van de studie is een bijdrage te leveren aan de evaluatie van het Franse beleid met betrekking tot steun aan en begeleiding van startende innovatieve bedrijven.

Biotech- en electronicasectoren, speciale gevallen
Starters in de biotechnologie- en de elektronicasectoren zijn grootverbruikers van overheidssteun. De behoeften van starters in deze sectoren verschillen echter aanzienlijk van elkaar. Startende biotechbedrijven vormen slechts zes procent van het totaal aantal innovatieve starters, maar ze hebben gemiddeld 1,2 miljoen euro per bedrijf nodig, hetgeen veel meer is dan bedrijven in andere sectoren. Daarom is de financiering in deze sector anders geregeld, meestal loopt die via een aantal kapitaalfondsen. Vijfentwintig procent van de biotechnologieprojecten duren langer dan drie jaar tegen slechts zeven procent van de software- en multimediaprojecten. In die laatste discipline is driekwart van de projecten na 24 maanden al afgerond.

Ook de praktische zorgen van de eerste jaren verschillen tussen de ene en de andere sector. In de software en multimedia gaat het vooral om problemen met klanten, terwijl een derde van de jonge biotechbedrijven geen geschikte bedrijfsruimte of goede apparatuur kan vinden. Jonge bedrijven in de bouw hebben weer problemen om goed personeel te werven.

Portret van een innovatie starter in Frankrijk
Meer dan de helft van de innovatieve bedrijven in Frankrijk starten op het gebied van software, multimedia, elektronica en signaalverwerking (51%). Deze sector wordt op afstand gevolgd door procestechniek (15%), mechanica (8%), materialen (7%), biotechnologie (6%), meetapparatuur en automatisering (6%), engineering (3%) en onbekend (4%).

Veruit de meeste innovatie bedrijven starten in de regio Ile-de-France (Parijs en omstreken). Veertien procent van de innovatieve starters is gevestigd binnen de Parijse stadsmuren.

De gemiddelde uitgaven aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie bedragen 72.000 euro voor een haalbaardheidsfase van 18 maanden. Maar deze lopen op tot 411.000 euro voor de ontwikkeling van innovaties die tweeëneenhalf jaar wetenschappelijk en technisch werk vereisen. De grootste kostenpost is meestal personeel.

Oprichtingsmodel
Eén op de vijf oprichtingen is een spin off, georiënteerd op de B2B markt voor goederen en diensten en meer dan de helft wil de internationale markt op.

Het gemiddelde startkapitaal is 92.000 euro, maar dit kan erg uiteenlopen door de diversiteit van de projecten. De oprichters zijn meestal mannen (negen op de tien), ingenieur of gepromoveerd, gemiddeld 41 jaar oud.

Resultaten
Zeven van de tien innovatieve starters die tussen 1998 en 2007 zijn opgericht, waren eind 2009 nog actief. Het succespercentage bij jonge innovatieve bedrijven na vijf jaar is 85 procent. De twee meest kritieke momenten blijken na drie jaar en na vijf jaar te liggen.

Bron
Het online rapport van Oseo Dix ans de création d’entreprises en France, une photographie inédite