Professor René de Borst benoemd tot Officier dans l’Ordre National du Mérite

Prof. dr. ir. René de Borst is benoemd tot Officier dans l’Ordre National du Mérite. De Borst krijgt zijn benoeming vanwege het bevorderen van de relaties tussen Frankrijk en Nederland op het gebied van onderzoek en hoger onderwijs.
De hoogleraar van de onderzoekssectie Numerical Methods in Engineering van de faculteit Werktuigbouwkunde TU Delft is een aantal jaren lid geweest van de Frans-Nederlandse Samenwerkingsraad en was wetenschappelijk directeur van de Frans-Nederlandse Akademie. Hij vervulde gasthoogleraarschappen aan de École Normale Superieure en aan de INSA Lyon in Metz.
De Borst was in deeltijd Directeur de Recherche bij het Centre National de la Recherche Scientifique en zat in jury’s van de Agence Nationale de la Recherche en het Institut Universitaire de France.
Ook begeleidde hij een aantal promovendi in Frankrijk als eerste promotor.
De officiële uitreiking van de onderscheiding door de Franse ambassadeur in Nederland de heer Pierre Ménat zal in het voorjaar 2012 plaatsvinden.