Financiering van de Franse innovatieclusters (pôles de compétitivité)

Sinds 2006 telt Frankrijk een zeventigtal clusters, zogenaamde pôles de compétitivité, letterlijk concurrentieclusters. Binnen deze clusters werken industrie-, onderzoek- en onderwijspartijen samen rond één thema en zetten ze R&D samenwerkingsprojecten op. Het doel hiervan is een marktintroductie van product of dienst op korte of middellange termijn.

Voor de financiële ondersteuning van deze projecten kunnen de partijen aankloppen bij verschillende instanties, afhankelijk van de grootte van het project. De belangrijkste is het Fonds Unique Interministériel (FUI),  een interdepartementaal loket dat speciaal is opgezet voor de subsidiëring van de clusterprojecten. Hieraan dragen meerdere ministeries bij: industrie, ecologie, onderzoek, transport, ruimtelijke ordening, defensie, landbouw en gezondheid. Het fonds is in beheer bij Oseo, het agentschap voor innovatie en mkb. Oseo beschikt voor de periode 2009-2011 over een budget van 600 miljoen euro. Daarvan is 495 miljoen euro bestemd voor R&D projecten en 105 miljoen euro voor zogenaamde innovatieplatforms. Dit zijn meer structurele faciliteiten.

Frankrijk heeft over de periode 2009-2012 een bedrag van 1,5 miljard euro uitgetrokken voor zijn clusters. Vijftig miljoen euro hiervan is bestemd voor de governance van de 71 clusters. Het resterende bedrag is voor R& D bestemd en komt ter hoogte van 600 miljoen euro uit het FUI en 850 miljoen euro van het ANR  (agentschap dat het projectmatig onderzoek financiert), Oseo en CDC (staatskas voor het mkb). Lees verder.