Trendbreuk: Franse tender voor 3GW offshore windenergie

Frankrijk heeft als doelstelling 23 procent duurzame energie in 2020. Een belangrijke pijler daarvan vormt windenergie. Er staat 6 GW gepland aan offshore windenergie, naast 19 GW windenergie op land. Tot nog toe kent Frankrijk geen offshore windparken, ondanks dat het na de UK het grootste Europese potentieel heeft (vasteland kent 3.500 km kustlijn). En ondanks een eerdere tender uit 2004 waarop destijds tien consortia reageerden; het project van Energtrag werd als enige geselecteerd maar is nooit gerealiseerd. Ongetwijfeld omdat onvoldoende Franse industriële partijen waren opgelijnd om van de tender te profiteren. GdF Suez was actief, staatsbedrijf EDF hield de boot af en dus gebeurde er niets.

Dat is nu anders. Grote Franse bedrijven als STX, DCNS, Alstom (Ecotechnia), Areva (Multibrid), GdF Suez/Compagnie du Vent en ook stroomgigant EDF staan paraat om een geheel nieuwe Franse bedrijfstak vorm te geven. Derhalve vond president Sarkozy op 24 januari 2011 de tijd rijp om  tijdens een bezoek aan de havenstad Saint-Nazaire – thuisbasis van de zieltogende scheepsbouwer STX France waarvan de Franse overheid sinds 2008 33,4 procent aandelen bezit – de nieuwe 3GW tender aan offshore windenergie te lanceren. Lees verder.

Vijf zones voor Franse offshore windparken (bron : Le Figaro)